R-Tess is een kleinschalige praktijk aan huis, waar kinderen in een veilige zeer kindvriendelijke en uitdagende omgeving worden gestimuleerd om het beste in zichzelf naar boven te brengen. Ook bied ik ondersteuning aan leerlingen op basisscholen. Ik geef begeleiding aan kinderen met een Arrangement, zodat ze in de klas wat makkelijker mee kunnen komen.

Succeservaringen en onmiddelijke feedback dragen er toe bij dat uw kind weer voldoende zelfvertrouwen krijgt. Het werken aan een positief zelfbeeld is hierbij ook van groot belang.

Kinderen hebben baat bij Remedial teaching

  • Specifieke leer- en gedragsproblemen zijn door leerkrachten moeilijk aan te pakken door de grootte van de groep en de grote verschillen binnen de groep.
  • Kinderen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden komen vaak in het gedrang in het reguliere onderwijs.
  • Kortstondige extra hulp zorgt voor meer zelfvertrouwen.
  • Kinderen met dyslexie, dyscalculie, motorische stoornis of een gedragsprobleem hebben veel baat bij individuele begeleiding. Leren wordt weer leuk
  • Omdat de lessen aangepast worden aan de interesses en het juiste leerniveau van het kind worden snel succeservaringen opgedaan.
  • Veel oefenen gebeurt met behulp van verschillende spelletjes en ook computerprogramma’s.
  • Iedere leerling is uniek en heeft een andere manier van aanpak nodig. Vooral spelenderwijs in de belevingswereld van het kind de leerstof aanbieden staat bij mij centraal!
  • Dit stimuleert het zelfvertrouwen en zorgt voor een positief zelfbeeld.

Leesproblemen en Dyslexie

avans Leerlingen met leesproblemen zijn belemmerd in hun functioneren op school. Daarom is het belangrijk dat u dyslexie op de basisschool in een vroeg stadium signaleert en risicoleerlingen begeleidt, soms zelfs al voordat het formele leesonderwijs begint. Vroegtijdige en effectieve interventies dragen bij aan betere leerresultaten en het welbevinden van de leerling. De leerling krijgt meer leesplezier en een hogere motivatie om te lezen. Ik heb de opleiding Leesproblemen en Dyslexie met succes afgerond.

Kinderen gaan weer met meer plezier naar school.

ruben brief hover Daan

Begeleiding

Begeleiding

Voor wie R-Tess?... Lees Meer...
Rekenen

Rekenen

Bij mij komen... Lees Meer...
Lezen

Lezen

Kinderen kunnen op... Lees Meer...
Spelling

Spelling

Spelling is... Lees Meer...
  • 1